MINORS - Rizična skupina mladoletnikov brez spremstva: Mehanizmi zaščite v razširjeni Evropski uniji

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Simona Zavratnik
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 04.04.2006 - 03.04.2007
Program: Evropska komisija


Mladoletniki brez spremstva so osebe, mlajše od 18 let, ki iz različnih razlogov zapustijo matično državo in živijo brez svojih staršev ali skrbnikov. Nekateri izmed njih se preživljajo popolnoma sami, medtem ko nekateri živijo s sorodniki ali drugimi odraslimi osebami. Mladoletniki brez spremstva predstavljajo eno izmed ranljivih skupin v sodobnih evropskih migracijskih tokovih in so pogosto ekonomsko in spolno izkoriščani.

V novih članicah Evropske Unije, ki so hkrati izvorne kot tudi tranzitne in ciljne države za različne skupine migrantov, je problematika mladoletnikov brez spremstva še vedno eno izmed »manj vidnih« vprašanj. Obstaja zelo malo informacij o socialnem položaju mladoletnikov brez spremstva, o izvrševanju zakonodaje, manjka pa tudi splošen pregled položaja dokumentiranih, nedokumentiranih in tranzitnih mladoletnih migrantov. S projektom se bo vzpostavila široka baza podatkov, prek katere bomo prispevali k boljši in močnejši zaščiti mladoletnikov brez spremstva.

Cilj projekta je analizirati položaj mladoletnikov brez spremstva kot ene izmed ranljivih skupin v sodobnih migracijskih tokovih ter zagotoviti osnovo za boljše zmožnosti institucij v novih članicah EU. Koordinatorica projekta, Univerza na Primorskem, bo skupaj s partnerji iz Nemčije in Italije izpeljala raziskavo v desetih državah, v kateri bo analizirana stopnja in kakovost zaščite mladoletnikov brez spremstva v postopkih sprejemanja na nacionalni ravni in v programih socialnega varstva (dostop do izobraževanja, dela, zdravstvenega varstva in socialne storitev). S pomočjo poročil iz Slovenije, Madžarske, Poljske, Slovaške, Češke, Cipra, Malte, Litve, Estonije in Latvije se bo izvedla komparativna analiza statusa mladoletnikov brez spremstva s poudarkom na pravnem položaju, dostopu do programov socialne pomoči in praktičnih izkušnjah.
Projekt je osredotočen na stopnjo zaščite raznolikih skupin mladoletnikov brez spremstva – prosilcev za azil, tistih, ki nedokumentirano bivajo v EU ali pa so v EU vstopili iregularno.

V procesu raziskave bodo izvedeni intervjuji z priznanimi eksperti s tega področja, delujočimi v zgoraj naštetih državah. Vsi izsledki raziskave bodo zbrani v nacionalnih poročilih.

Skozi primerjavo izkušenj novih in starih držav članic EU bodo identificirane dobre prakse, možnosti implementacije le teh, hkrati pa se bodo izpostavili tudi glavni deficiti pri nacionalnih obravnavah mladoletnikov brez spremstva.

Partnerske organizacije:

  • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
  • Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung (Nemčija)
  • Universitá Degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Dell'Educazione (Italija)© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh