Medkulturno povezovanje na krilih pravljic

Inštitut za družboslovne študijeDrugi projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 06.01.2015 - 30.06.2015
Program: Medkulturni dialog
Tip projekta: Aplikativni projekt


Cilj programa je preko pravljic kot nosilk kulturne identitete in posredno sredstva medkulturnega dialoga spodbuditi sodelovanje med različnimi kulturami in tako prispevati k medkulturnemu povezovanju, zmanjševanju predsodkov in stereotipov, razvijanju medkulturnih kompetenc ter vzajemnem spoštovanju in sprejemanju.

V okviru projekta bo skozi knjižico pravljic, delavnice in predstavitve na šolah in vrtcih ter medijsko prisotnost potekalo osveščanje predšolske in šolske mladino ter širše javnosti o pomenu in prednostih medkulturnega dialoga in sožitja.

Projekt financira Ministrstvo za notranje zadeve in sofinacira Evropska unija iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav. 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh