Ženske v Slovenski vojski - oblikovanje strategij večje vključenosti in kakovostnejših delovnih razmer (M5-0040)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2004 - 31.08.2006
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program


Osrednji cilj projekta je celovita analiza stanja in položaja žensk v slovenski vojski z namenom oblikovati strokovne iztočnice in strategije za večjo vključenost žensk v slovensko vojsko in oblikovanje kvalitetnejših delovnih pogojev (kvalitetna in potrebam ustrezajoča celostna oskrba pripadnic poklicne vojske, kvalitetnejša dinamika medosebnih in med-sodelavskih odnosov, zadovoljitev posebnih (biološko in družbeno) pogojenih potreb idr.). 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh