Stanje in potrebe pomoči z umetnostjo na področju zdravstva, socialnega varstva in šolstva (L5-7971)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1996 - 30.06.1998
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt


Analiza stanja umetnosti na področju zdravstva, socialnega varstva in šolstva.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh