Percepcija slovenske manjšine v Italiji v slovenskih medijih in komunikacijski vzvodi integracije zamejskega in slovenskega medijskega prostora (V5-1032)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2010 - 30.09.2012
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program


Cilj projekta bo preučiti položaj, zastopanost in podobo slovenske manjšine, živeče v Italiji, v slovenskih dominantnih tiskanih, avdio-vizualnih in spletnih medijih. Izhajamo iz predpostavke, da slovenska manjšina v Italiji v slovenskih množičnih medijih nikakor nima samoumevnega položaja, s strani posameznih javnosti pa lahko pogosto zasledimo razmišljanja o problematični in nenehno marginalizirani zastopanosti medijskih vsebin, ki bi obravnavale teme in probleme, ki vključujejo življenje in delovanje slovenske manjšine v Italiji.
Namen projekta bo preučiti:

  • V kolikšni meri in kako so v slovenskih dominantnih množičnih medijih zastopane vsebine, ki so tematsko vezane na položaj in delovanje slovenske manjšine v Italiji, s poudarkom na tržaškem območju;
  • Kako zagotoviti kvalitetno in celovito informacijo o položaju manjšine v Sloveniji (vloga matičnih in manjšinskih medijev) in njen dostop do "zamejskega prostora";
  • Kakšne so uredniške strategije selekcije, marginalizacije in izključevanja tematik in problematik, vezanih na omenjeni "zamejski prostor", v slovenski medijski krajini;
  • Kako zagotoviti večjo medijsko integracijo obmejnega prostora v slovenski nacionalni medijski prostor za izboljšanje možnosti na področju razvoja in kulturne ter jezikovne integracije manjšine.© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh