Funkcija obmejnih in etnično mešanih območij v prekmejnih integracijskih procesih države Slovenije – Primer Slovenske Istre (J6-7972)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1996 - 30.06.2001
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt


Projekt želi podati teoretične in metodološke osnove proučevanja obmejnih območij in kulturnih prostorov, proučiti geopolitično dinamiko ter sedanje družbene in prostorske aspekte v obravnavanem območju ter njegov odnos do ostalega slovenskega ozemlja, sosednjih regij in sorodnih evropskih obmejnih območij. Na osnovi raziskovalnih rezultatov bo projekt izdelal nekatere vsebinske in metodološke predloge za oblikovanje družbenih vidikov plansko usklajenega evro-prostora in elementov ohranjanja kulturne različnosti v pogojih mednarodne integracije.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh