Etika v izobraževanju za trajnostni razvoj (V5-0441)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2008 - 31.08.2010
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program


Izobraževanje za trajnostni razvoj vključuje razvoj novih oblik poučevanja in učenja, razvijanja šol in izobraževalnih ustanov, zlasti njihove avtonomije in kulture komunikacije, sodelovanja, reševanja konfliktov in odločanja. Izobraževanje za trajnostni razvoj senzibilizira mlade ljudi, ki bodo v bližnji prihodnosti odločali o kakovosti (humanega) okolja in o izvedljivosti programov. Projekt opogumlja izobraževalne ustanove, da 'ekologizirajo' svoje izobraževalne programe in vanje vključijo trajnostni razvoj, zlasti tudi njegovo etično dimenzijo. To pomeni razvijati novo kulturo učenja. Avtonomija šol s tem postopoma dobi konkreten pomen, omogoči se neposredno sodelovanje izobraževalnih ustanov navznoter (komunikacija in partnerstvo) in z njihovo neposredno soseščino, pomeni pa tudi prizadevanje, da se približamo najboljšim mednarodnim standardom, ki omogočajo izkušnjo neposrednega okolja na individualni ravni, videnje okolja kot subjekta, vključitve okolja v družbo kot pomembnega dejavnika in 'dialoškega partnerja' in sprejetje okolja kot pobude za odgovorno ravnanje.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh