JudEx+: Za otrokom prijazno pravosodje v primerih spolnih zlorab otrok

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Hope for Children, UNCRC Policy Center, Cyprus
Trajanje projekta: 01.10.2015 - 30.09.2017
Program: Evropska komisija “Rights, Equality & Citizenship” (JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036)


Namen projekta je izboljšati izkušnje otrok, ki vstopajo v postopke pred sodiščem kot žrtve spolnih zlorab, kar bomo skušali doseči z opozarjanjem na pomanjkljivosti in z izobraževanjem strokovnjakov, ki se pri delu (v različnih fazah pravnega postopka) srečujejo z otroki, žrtvami spolnih zlorab.

Projekt bo s pomočjo različnih aktivnosti promoviral 12. člen Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo v povezavi s pravico otrok do izjave in izražanja mnenj v individualnih pravnih in upravnih zadevah, ko gre za spolno zlorabo.

V okviru projekta bomo izvedli intervjuje z žrtvami, ki so bile kot otroci vključeni v postopek pred sodiščem, fokusne skupine s strokovnimi delavci, ki se pri svojem delu ukvarjajo z otroki, žrtvami spolnih zlorab, opredelili bomo pomanjkljivosti sistema v smislu zagotavljanja otrokom prijaznega pravosodja in izvedli usposabljanje za zaposlene, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki, ki so žrtve spolnih zlorab.

UP ZRS bo pri nekaterih aktivnostih projekta sodeloval z nevladno organizacijo z večletnimi izkušnjami na področju izboljšanja skrbi za žrtve spolnih zlorab. 

 

Partnerske organizacije:

  • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
  • Hope for Children UNCR Policy Centre (Ciper)
  • Frederick University (Ciper)
  • RINOVA (Velika Britanija)
  • CESIE (Italija)
  • Know and Can (Bolgarija)
  • Folkuniversitetet (Švedska)© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh