Nestabilnost dela in spremembe v trendih družin in gospodinjstev

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Mateja Sedmak
Nosilec projekta: Fondazione Giacomo Brodolini
Trajanje projekta: 01.12.2005 - 30.11.2006
Program: Evropska komisija


Projekt analizira razloge za strukturne spremembe v evropski družini. Pomembna ugotovitev raziskave je razkorak med številom želenih in dejansko rojenih otrok. Ključni povod tega razkoraka pa je predvsem posledica neustreznih ukrepov za podporo družinam. Projekt raziskuje naslednje vidike:podporo reproduktivnih izbir mladih parov; učinek individualnih in kolektivnih potreb na trend rodnosti v Evropi; nenehna diskriminacija znotraj in zunaj družine med spoloma; uravnavanje (ne)stabilnosti zaposlitve in želja po družini. 

Partnerske organizacije:

  • Department of Demography – Sapienza - Università di Roma (Italija)
  • Department of Economics, Sapienza - Università di Roma (Italija)
  • Instytut statystyki I demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Poljska)
  • Max-Planck-Institut für demografische Forschung (Nemčija)
  • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh