Socialno integracijska vloga šole v območjih kulturnega stika in družbenega povezovanja na primeru slovensko-italijanske meje (V5-0561)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.11.2001 - 31.10.2004
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program


V projektu bodo proučeni nekateri temeljni problemi izobraževanja, jezikovne komunikacije ter socialne interakcije kot dejavniki razvoja človeških virov in socialne kohezivnosti v specifičnem obmejnem in etnično mešanem okolju ter v pogojih rastoče mednarodne integracije.
Cilj projekta je osvetliti različne modele komunikacije in socialne interakcije v vrtcih in obveznih šolah ob slovensko-italijanski meji, s posebnim poudarkom na vrtcih in šolah v etnično mešanem okolju v Sloveniji in Italiji, kjer obstajajo na eni strani "večinske" šole s slovenskim učnim jezikom in "manjšinske" šole z italijanskim učnim jezikom, na drugi strani pa "večinske" šole z italijanskim učnim jezikom in "manjšinske" šole s slovenskim učnim jezikom. Projekt bo tako proučeval različne modele jezikovne komunikacije v pedagoškem procesu ter na ravni šola-starši, a tudi širše vidike socialne interakcije med različnimi šolskimi strukturami ter njihovim družbenim okoljem v razmerah kulturnega, se pravi etničnega in jezikovnega stika, vse bolj prepletenih interetničnih odnosov ter rastoče čezmejne integracije.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh