Vloga primerjalnih modelov v konstrukciji medkulturne filozofije (Z6-4269)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2002 - 30.06.2004
Tip projekta: Podoktorski raziskovalni projekt


Analiza vloge primerjalnih modelov v konstrukciji medkulturne filozofije. 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh