Operno občinstvo na Slovenskem: Antropološka raziskava kulturnega kapitala nacije (Z6-9479)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2008
Tip projekta: Podoktorski raziskovalni projekt


Projekt se ukvarja s socialno in kulturno zgodovino operne publike oz. občinstev in recepcijsko zgodovino kulturnih dobrin, z osrednjim poudarkom na pomenu, vlogi, strukturi in družbenih razsežnostih operne publike na Slovenskem kot zaznavnem fenomenu pri nastajanju in spremljanju nekaterih identitetnih procesov slovenskega kulturnega in etničnega prostora od sredine19. stoletja do danes. Zastavitev bo v posameznih delih raziskave nujno vključevala razumevanje splošne lokalne, regionalne in nacionalne umetnostne, glasbene, kulturne, politične in ekonomske zgodovine. Projekt bo v svoji nadgradnji osnovne tematizacije nakazal medregionalne povezave, kontaktnost nacionalnih prostorov in multikulturne aspekte (npr. pomen sosednjih opernih centrov, Gradca, Celovca, Dunaja, Trsta, Benetk, Reke in Zagreba za delovanje slovenskih opernih hiš in recipientske prakse). Projekt bo vključeval kombinacijo antropoloških metod (terensko delo), dela z arhivi in nekaterih postopkov iz drugih družboslovnih in humanističnih znanosti (npr. semiotična analiza, analiza diskurza, statistika).
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh