Gendered Migration, Sex Work and Exploitation: Trafficking in Women and Prostitution

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Simona Zavratnik
Nosilec projekta: Institut fur die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Austria
Trajanje projekta: 01.08.2005 - 30.04.2006
Program: Austrian Science and Research Liaison Office (ASO)


Trgovanje z ljudmi je pereč problem v celotni regiji, saj so Avstrija, Hrvaška, Slovenija in Srbija ter Črna Gora tako ciljne kot tudi prehodne države in države izvora trgovanih žensk in žensk, ki so vključene v prostitucijo. Na eni strani o tej tematiki obstaja več pomembnih ukrepov in direktiv EU, na drugi strani pa je področje na akademski ravni še vedno precej neraziskano in povezava med trgovanjem z ljudmi in prostitucijo sistematsko še ni zadosti preučevana.
Cilj projekta je vzpostavitev mreže uveljavljenih in uveljavljajočih raziskovalcev v Avstriji, Hrvaški, Sloveniji in Srbiji-Črni Gori, utrditev in širitev obstoječih rezultatov raziskav in krepitev izmenjave med raziskovalci ter diseminacija in javna debata na temo trgovanja z ljudmi in prostitucije.

Partnerske organizacije:

  • Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Avstrija)
  • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
  • Mirovni inštitut (Slovenija)
  • Anti trafiking centar (Srbija)
  • Wien Universität, Institut für Volkswirtschaftslehr (Avstrija)
  • Institut za migracije i narodnosti (Hrvaška)© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh