EUROREGION IDENTITY - Primerjanje identitet in družbenih ter političnih kultur: Primer Jadranske evroregije

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: Dežela Furlanija - Julijska Krajina
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2006
Program: Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006


Projekt predvideva izvedbo raziskave o odnosu državljanov do politike v Furlaniji Julijski Krajini in v Sloveniji, kateri bo sledila izvršitev sklepčnega "polla" v Trstu na katerem bodo sodelovali prebivalci dežele Julijske Krajine in Slovenije. Projekt se ukvarja predvsem z lokalno politično kulturo, nacionalno, jezikovno in krajevno identiteto ter vplivi, ki jih lahko navedeni elementi imajo na splošna mnenja in vedenja v povezavi s procesom čezmejnega ekonomskega in institucionalnega povezovanja.
Projekt obravnava nastanek predvidene Evroregije, ki naj bi se nahajala na ozemlju Furlanije Julijske Krajine, Veneta, Slovenije, avstrijske Koroške in Štajerske ter drugih obmejnih dežel. Pri tem se osredotoča predvsem na preučevanje politične in družbene kulture prebivalcev severnega Jadrana v integracijskih procesih, s poudarkom na analizi obstoječe različnosti ter odnosov tudi v luči polpretekle zgodovine. Poznavanje potreb in pričakovanj državljanov v zvezi s političnim življenjem, njihovega odnosa do integracijskih procesov je zelo pomembno, obenem pa premalo raziskano - študij, ki bi se nanašale na navedeno regijo namreč ni.

Projekt bo tako doprinesel k:

  • Pridobitvi podatkov o mnenjih lokalnega prebivalstva o integracijskih procesih, ki bodo predstavljali osnovo za definiranje modelov sodelovanja in skupnih rešitev za različne problematike;
  • Pridobitvi podatkov o identitetni sestavi prebivalstva, tako nacionalni, kot tudi deželni, jezikovni in lokalni ter o njihovi kulturni dediščini;
  • Razvijanju projektov sodelovanja med Italijo in Slovenijo na znanstvenih področjih, ki se dotikajo sociološko-politološke problematike;
  • Natančnejšemu definiranju demokratičnega sklepanja.

Partnerske organizacije:

  • Regione Friuli Venezia Giulia-Servizio Rapporti Comunitari e Integrazione Europea (Italija)
  • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
  • Università di Trieste, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (Italija)© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh