Oblikovanje spornih tem v javnosti: Metodološki korektiv longitudinalnega anketnega raziskovanja na podlagi uporabe analize besedil in procesne teorije (V5-0908)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 31.08.2005
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program


Predmet raziskave so kompleksni dejavniki, na podlagi katerih se oblikujejo sporne teme v javnosti. Pozornost je usmerjena predvsem na tiste dejavnike, ki izvirajo iz (a) predstavljanja posameznih tem v množičnih medijih in (b) objavljanja rezultatov javnomnenjskih raziskav o teh temah. Končni cilj raziskave je identificirati ključne dejavnike tega procesa in jih umestiti v znane oblike longitudinalnega anketnega raziskovanja. Za proučevanje pojavljanja tem v medijih bo uporabljena analiza besedil, za razčlenitev njihove dinamike pa objave rezultatov javnomnenjskih raziskav. V metodološkem smislu je ta cilj koncipiran kot korektiv dominantne merske tehnike, tj. longitudinalnega anketnega raziskovanja.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh