Etnična ekonomija: izziv ali ovira za gospodarstvo v Sloveniji in EU (L5-2242)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Jure Gombač
Nosilec projekta: ZRC Slovenske akademije znanosti in umetnosti (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2012
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt


Etnično podjetništvo je aktualen družbeni fenomen v Evropski uniji in glede na trende, ki jih zaznavamo, se čedalje bolj uveljavlja tudi pri nas v Sloveniji. Gre za ustanavljanje podjetij delovnih migrantov, ki iščejo niše v obstoječi gospodarski situaciji in so velikokrat povezana z njihovimi socialnimi mrežami ter z njihovimi kulturnimi vzorci, ki so jo prinesli s seboj in se zdaj mešajo s kulturo družbe, kamor so se preselili. Pri prehodu iz družbe v družbo in pri srečevanju z drugačnimi kulturami morajo delovni migranti pokazati veliko mero kreativnosti in inovativnosti, da ostanejo, preživijo, se uveljavijo in tam tudi zaživijo. Poleg tega je pomembno vprašanje, kako tovrstno gospodarstvo vpliva na že obstoječe gospodarske panoge v republiki Sloveniji. Gre za izziv ali oviro? (konkurenca, sinergija, konkurenčnost, izboljšanje kvalitete, širitev ponudbe, inovativnost...).

Temeljno raziskovalno vprašanje je torej, kako migranti z etničnim podjetništvom prispevajo k nastanku in razvoju inovativnih struktur v slovenskem okolju in kako doprinašajo k slovenskemu gospodarstvu. Z raziskavo smo ovrednotili pomen ustanavljanja etničnih podjetij v okviru slovenskega gospodarstva, njihov potencialni doprinos k uspešnosti in kreativnosti podjetij, hkrati pa preučili možnosti uspešnejše integracije delovnih migrantov v slovenski prostor in vzpostavitve medkulturnega dialoga.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh