Posledice diskriminacije na družbeno, politično in socialno vključenost mladih v Sloveniji: analiza glede na spol, spolno usmerjenost ter etnično pripadnost (V5-0283)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Alenka Švab
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: izr. prof. dr. Mateja Sedmak
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program


Analiza posledic diskriminacije na različne ravni vključenosti mladih glede na različne demografske indikatorje.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh