Spreminjajoče identitete etničnih manjšin – komparativna študija avtohtonih in priseljeniških skupin v Avstriji, na Hrvaškem, Kosovu,v Sloveniji in Srbiji

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2011
Program: Austrian Science and Research Liaison Office (ASO)


Cilj projekta je predvsem vzpostavljanje mednarodnih povezav raziskovalnih skupin, ki se ukvarjajo s temo manjšin in imigrantskih skupin v različnih državah. V okviru projekta je bil 19. oktobra 2010 organiziran enodnevni posvet na temo manjšin in manjšinskih identitet, v okviru katerega so sodelujoči iz Avstrije, Hrvaške, Slovenije in Srbije predstavljali rezultate raziskovalnega dela in razpravljali o aktualnih problematikah s tega področja. V okviru projekta potekajo tudi izmenjave predavateljev.

Partnerske organizacije:

  • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
  • Universität Wien, Fakultät für Sozialwissenschaften (Avstrija)
  • Splitsko sveučilište, Filozofski fakultet (Hrvaška)
  • Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet (Srbija)
  • AAB-RIINVEST – Center for Cultural and Language Research (Kosovo)© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh