Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, makro in srednje velikih podjetjih

Inštitut za družboslovne študijeDrugi projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.06.2010 - 31.07.2011
Tip projekta: Ostali raziskovalni projekt


Cilj raziskave je bil prepoznavanje ključnih dejavnikov in posledic stresa in izgorelosti na delovnem mestu v slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetjih. Na podlagi ugotovitev bo sledilo oblikovanje priporočil za zmanjševanje stresa pri delu ter za krepitev višje stopnje ozaveščenosti o pomenu zdravja in zdravega delovnega okolja med zaposlenimi, delodajalci in oblikovalci politik.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh