Analiza in izhodišča za prenovo spletnega mesta državnega zbora RS

Inštitut za družboslovne študijeDrugi projekti

Vodja projekta: dr. Dejan Verčič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: doc. dr. Blaž Lenarčič
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 31.05.2010
Tip projekta: Ostali raziskovalni projekt


V sklopu projekta se je z vidika uveljavljanja e-demokracije preučilo obstoječe spletno mesto Državnega zbora, presodilo o smiselnosti nadgradnje z novimi spletnimi tehnologijami ter identificiralo možnosti, kako spletno mesto narediti uporabniku prijaznejše. Raziskava je temeljila na kvalitativnem metodološkem pristopu in je bila zasnovana v dveh časovno zaporednih fazah, v vsaki fazi so bile obravnavani naslednji trije vsebinski sklopi: (1) spletno mesto nove generacije, (2) uporabnost spletnega mesta in (3) spletno mesto: izhodišče e-demokracije.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh