Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov (V5-0954)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 31.08.2006
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program


Osrednji namen predstavljenega projekta je analiza družinskega nasilja v Sloveniji s posebnim poudarkom na stopnji družbene tolerance v odnosu do nasilja, stopnji ozaveščenosti in senzibilnosti za omenjeno problematiko ter analiza medijskega diskurza družinskega nasilja.
Cilji projekta so predvsem štirje:

  • Statistična analiza družinskega nasilja v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih in analiza trendov gibanja;
  • Analiza obče družbene klime v Sloveniji v odnosu do družinskega nasilja;
  • Analiza medijskega diskurza in obravnave družinskega nasilja;
  • Oblikovanje strokovnih iztočnic in strategij ukrepov (obravnave) in preventive nasilja v družinskih okoljih (poudarek na ozaveščanju in senzibilizaciji javnosti).

 

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh