Analiza deljenih medkulturnih vrednot kot dejavnik demokratičnega upravljanja in odločanja (L6-9486)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: dr. Jan Bednarich
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt


Globalizacija kot pojav svetovnih razsežnosti je pomemben izziv za družbene strukture z začetka novega tisočletja. Kakor dokazuje več nedavnih dogodkov na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni, nastanek globalizirane družbe vključuje tveganja, ki so prisotna celo v domnevno neproblematičnih najmanjših družbah in skupnostih. V tem smislu je treba oblikovanje sklopa skupnih vrednot, ki se je že uveljavil z imenom univerzalnih človekovih pravic, dopolniti z natančno filozofsko analizo deljenih medkulturnih vrednost ter s tem ustvariti pragmatični instrument za upravljanje in odločanje. Razumevanje medkulturnih razsežnosti sodobnih družb in medsebojnega razmerja med nacionalnimi kulturnimi identitetami in drugimi identitetami je, ob primernem upoštevanju evropske raznolikosti in globaliziranega sveta, temeljnega pomena za oblikovanje na znanju temelječe državljanske sposobnosti.

Pridobitev občutka za demokratično “odgovornost” do teh vrednot in dejavne udeležbe državljanov je pomemben korak pri izgradnji deljenega razumevanja in spoštovanja razlik in podobnosti v evropskih kulturah, ustanovah, zgodovinah, jezikih in vrednotah.

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh