Komparativna analiza obmejnih območij v EU in ZDA: Čezmejne prakse in integracijske politike

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2012
Tip projekta: Bilateralno sodelovanje Slovenija-ZDA


Bilateralni projekt z ZDA, sodelovanje z Oddelkom za geografijo Univerze v San Diegu. Odgovorni nosilec projekta je Larry Ford.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh