JudEx+: Za otrokom prijazno pravosodje v primerih spolnih zlorab otrok

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Hope for Children, UNCRC Policy Center, Cyprus
Trajanje projekta: 01.10.2015 - 30.09.2017
Program: Evropska komisija “Rights, Equality & Citizenship” (JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036)

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 15.06.2014 - 15.12.2015
Program: Evropska komisija

Izvedba študije analize stanja - fokusne skupine

Inštitut za družboslovne študijeDrugi projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 30.05.2014
Tip projekta: Tržni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1996 - 30.06.2001
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Irena Rožman
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Demokratični eksperimentalizem: pragmatistični in medkulturni pogled (J6-0238)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Lenart Škof
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Teološki ekofeminizem in sodobna ekološka kriza (J6-3611)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2013
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2013
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Trajnostni razvoj v globalni konvergenci novih medijev in javne sfere (J5-4238)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Slavko Splichal
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Dialog v globalni multikulturni družbi (J6-4139)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Janez Juhant
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: prof. dr. Lenart Škof
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Digitalno državljanstvo (J5-5572)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Mojca Pajnik
Nosilec projekta: Mirovni inštitut (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.08.2013 - 31.07.2016
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1996 - 30.06.1998
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Peter Fister
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: prof. dr. Milan Bufon
Trajanje projekta: 01.01.1997 - 31.12.1999
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt

Identiteta in etnična struktura Slovenske Istre (L5-3433)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2001 - 30.06.2004
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt

Razumevanje identitet kulturnega sveta kot osnova študija humanistike (L6-5396)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2003 - 31.12.2005
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2008
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Jan Bednarich
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt

Etnična ekonomija: izziv ali ovira za gospodarstvo v Sloveniji in EU (L5-2242)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Jure Gombač
Nosilec projekta: ZRC Slovenske akademije znanosti in umetnosti (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2012
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt

Konvergenca medijev in kulturna transformacija bralcev (L6-4181)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.12.2013
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta na UP ZRS: dr. Matija Zorn
Nosilec projekta: ZRC Slovenske akademije znanosti in umetnosti (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt

Vloga primerjalnih modelov v konstrukciji medkulturne filozofije (Z6-4269)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2002 - 30.06.2004
Tip projekta: Podoktorski raziskovalni projekt

Kronološki pregled monoteističnih religij na severovzhodnem Jadranu (Z6-6146)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2006
Tip projekta: Podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Matej Vranješ
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2008
Tip projekta: Podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2008
Tip projekta: Podoktorski raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2010
Tip projekta: Podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Polona Tratnik
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2011
Tip projekta: Podoktorski raziskovalni projekt

Druženje Slovencev med fizičnim in kibernetskim prostorom (Z5-4059)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Blaž Lenarčič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.12.2013
Tip projekta: Podoktorski raziskovalni projekt

Elementi klasične kitajske misli v filozofskem maoizmu Alaina Badiouja (Z6-4303)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2013
Tip projekta: Podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.11.2001 - 31.10.2004
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.11.2001 - 31.10.2003
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Slovenija in nadaljni razvoj Evropske unije (V5-0533)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Jernej Zupančič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: prof. dr. Milan Bufon
Trajanje projekta: 01.11.2001 - 31.10.2003
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 31.08.2005
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Jernej Zupančič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: mag. Zorana Medarić
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 28.02.2006
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2004 - 31.08.2006
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov (V5-0954)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 31.08.2006
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Prednosti in pomanjkljivosti športnega trga v Sloveniji (V5-0951)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 30.11.2006
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Vitold Flaker
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: izr. prof. dr. Mateja Sedmak
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Alenka Švab
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: izr. prof. dr. Mateja Sedmak
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Vrednotna in nazorska usmerjenost slovenskih tiskanih medijev (V6-0279)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Frane Adam
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: doc. dr. Simona Zavratnik
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.06.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Etika v izobraževanju za trajnostni razvoj (V5-0441)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2008 - 31.08.2010
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Oblikovanje učinkovitega sistema zavarovanih območij v Sloveniji (V1-0509)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2008 - 28.02.2010
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Zloraba alkohola med slovensko mladino (V5-0288)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Anja Zalta
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2008 - 30.09.2008
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2010 - 30.09.2012
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula (V5-1029)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Majda Cencič
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2010 - 30.09.2012
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program

Turizem korenin. Analiza učinkov potovanj diaspore v domovino prednikov

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2012
Tip projekta: Bilateralno sodelovanje Slovenija-ZDA

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2012
Tip projekta: Bilateralno sodelovanje Slovenija-ZDA

Slovenija in Finska: Na periferiji EU ali v osredju novih integracijskih procesov?

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta: Bilateralno sodelovanje Slovenija-Finska

Analiza in izhodišča za prenovo spletnega mesta državnega zbora RS

Inštitut za družboslovne študijeDrugi projekti
Vodja projekta: dr. Dejan Verčič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: doc. dr. Blaž Lenarčič
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 31.05.2010
Tip projekta: Ostali raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.06.2010 - 31.07.2011
Tip projekta: Ostali raziskovalni projekt

Delovni in življenjski pogoji delavcev migrantov v Sloveniji

Inštitut za družboslovne študijeDrugi projekti
Nosilec projekta: UP ZRS za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Trajanje projekta: 01.10.2010 - 28.02.2011
Tip projekta: Ostali raziskovalni projekt

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: ATER TRIESTE
Trajanje projekta: 25.01.2010 - 20.03.2014
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: Dežela Furlanija - Julijska Krajina
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2006
Program: Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006

Social Sciences and European Research Capacities

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Roma Tor Vergata University Science Park Office, Italy
Trajanje projekta: 01.05.2006 - 30.04.2009
Program: 6. okvirni program

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Mestna občina Ptuj
Trajanje projekta: 01.09.2009 - 31.08.2012
Program: South East Europe programme 2007-2013

Bridges of Expertise to Fight Gender Based Violence

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
Trajanje projekta: 01.02.2014 - 01.11.2015
Program: EuropeAid - IPA

Migrantke zaradi poroke: Ozaveščanje in preprečevanje nasilja (HeiRat III)

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Simona Zavratnik
Nosilec projekta: Berliner Institut fur Vergleichende Sozialforschung
Trajanje projekta: 31.05.2005 - 31.05.2006
Program: Evropska komisija

Revščina in socialna izključenost enostarševskih družin

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Mateja Sedmak
Nosilec projekta: Fondazione Giacomo Brodolini
Trajanje projekta: 22.11.2005 - 22.08.2006
Program: Evropska komisija

Nestabilnost dela in spremembe v trendih družin in gospodinjstev

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Mateja Sedmak
Nosilec projekta: Fondazione Giacomo Brodolini
Trajanje projekta: 01.12.2005 - 30.11.2006
Program: Evropska komisija

Vodja projekta: doc. dr. Simona Zavratnik
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 04.04.2006 - 03.04.2007
Program: Evropska komisija

Revščina in socialna izključenost v ruralnih območjih

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Mateja Sedmak
Nosilec projekta: Fondazione Giacomo Brodolini
Trajanje projekta: 23.11.2006 - 23.01.2008
Program: Evropska komisija

Evropska radijska kampanja na temo Medkulturnega dialoga (IDERC)

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Radio popolare Milano, Italija
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 01.02.2009
Program: Evropska komisija

Glasovi otrok: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2011 - 31.12.2012
Program: Evropska komisija


Marketing European Wine - Development of Innovation Agreement

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Nosilec projekta: University of Glasgow
Trajanje projekta: 01.12.2007 - 30.11.2009
Program: Lifelong learning programme

Gendered Migration, Sex Work and Exploitation: Trafficking in Women and Prostitution

Inštitut za družboslovne študijeMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Simona Zavratnik
Nosilec projekta: Institut fur die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Austria
Trajanje projekta: 01.08.2005 - 30.04.2006
Program: Austrian Science and Research Liaison Office (ASO)

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2011
Program: Austrian Science and Research Liaison Office (ASO)

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.03.2010 - 30.09.2012
Program: Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja

Izvedba storitev medland 2020

Inštitut za družboslovne študijeDrugi projekti
Nosilec projekta: Primorska gospodarska zbornica
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 28.12.2014
Tip projekta: Tržni projekt

Medkulturno povezovanje na krilih pravljic

Inštitut za družboslovne študijeDrugi projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 06.01.2015 - 30.06.2015
Program: Medkulturni dialog
Tip projekta: Aplikativni projekt

Območja kulturnega stika v integracijskih procesih (P6-0279)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2019
Tip projekta: Raziskovalni program

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh