Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2017
Tip projekta: raziskovalni program

Nosilec projekta: Javni zavod Park Škocjanske jame
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Boris Kryštufek
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2001 - 30.06.2004
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Boris Kryštufek
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Primož Kerkoč
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Boris Kryštufek
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Dea Baričevič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2008
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2011
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Primož Kerkoč
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2002 - 31.10.2004
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

Vodja projekta: dr. Primož Kerkoč
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2002 - 30.09.2004
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

Vodja projekta: prof. dr. Mitja Kaligarič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1996 - 31.12.1999
Tip projekta: projekt naravne in kulturne dediščine

Vodja projekta: prof. dr. Boris Kryštufek
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2010 - 31.12.2012
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Turčija

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 13.03.2012 - 31.12.2014
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Argentina

Vodja projekta: prof. dr. Boris Kryštufek
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Rusija

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2011 - 30.09.2014
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Mestna občina Koper
Trajanje projekta: 01.04.2011 - 31.03.2013
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: City of Venice
Trajanje projekta: 01.10.2012 - 30.09.2015
Program: IPA - Jadranski čezmejni program 2007-2013

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2002 - 30.09.2005
Program: Life Natura

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Boris Kryštufek
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.03.2007 - 30.06.2010
Program: WWF European Policy Programme

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara; dr. Jason Chapman
Trajanje projekta: 01.10.2013 - 31.10.2017
Program: COST - European cooperation in science and technology

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: University of Kent, UK; dr. Jim Goombridge
Trajanje projekta: 24.10.2013 - 23.10.2017
Program: COST - European cooperation in science and technology

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara
Trajanje projekta: 04.11.2013 - 07.11.2017
Program: COST - European cooperation in science and technology

Nosilec projekta: ERICo Velenje
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh