WELLFOOD - Spodbujanje inovaciji v živilskem sektorju za razvoj turizma dobrega počutja v jadranski regiji

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Maja Podgornik
Nosilec projekta: Camera Work S.p.A. - communicate to grow
Trajanje projekta: 01.10.2012 - 31.05.2015
Program: IPA - Adriatic Programa čezmejnega sodelovanja 2007-2013


Projekt prispeva h krepitvi inovacijskih zmogljivosti jadranskih regij v kmetijsko živilskem sektorju s spodbujanjem in vzpostavljanjem povezav med  podjetji, razvojno raziskovalnimi inštitucijami, proizvajalci in potrošniki. Vzpostavljene povezave bodo predstavljale steber za teritorialno rast, razvoj ter povezovanje izbranih območij Jadrana. Čeprav so države Jadrana v kmetijsko-živilskem sektorju dosegle velik napredek, nenehno podaljševanje življenjske dobe in želje po ohranjanju zdravja in dobrega počutja ter trud za okrepitev gospodarskega razvoja in dolgoročne vzdržnosti javnih financ za zdravje, zahteva izboljšan prenos  tehnologij med razvojno raziskovalnimi inštitucijami in živilsko pridelovalnimi podjetji ter večjo informiranost potrošnikov o raziskavah na področju zdrave in kakovostne hrane.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh