VALO-PT - Izdelava strategij ohranitve in razvoja tipičnih kmetijskih pridelkov, izdelkov in jedi na čezmejnem območju

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: KGZS
Trajanje projekta: 01.03.2004 - 31.12.2007
Program: Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006


Nosilec skupnega projekta Interreg IIIA VALO-PT  je Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije-Zavod Nova Gorica, UP ZRS je v projektu sodelujoč partner. Sodelujoči v projektu so še italijanski partnerji.

Povpraševanje potrošnikov po kakovostnih in tipičnih izdelkih z geografskim poreklom narašča. Območje Slovenske Istre ima posebne pedoklimatske značilnosti zaradi česar lahko pridelovalci gojijo tipične sredozemske kulture, kar posledično omogoča tudi trženje tipičnih izdelkov. Slednje je zelo pomembno pri stabilizaciji kmetijskega sektorja v regiji, saj omogoča dodaten vir prihodka za družinska gospodarstva.


Tipični izdelki prispevajo tudi k razpoznavnosti regije in njihova vključitev v turizem je ključnega pomena, vendar zahteva strateški pristop, ki bo omogočil prepoznavanje tipičnih izdelkov in identifikacijo potencialnih kmetijskih pridelkov, ki bi se lahko tržili kot tipični ter navsezadnje še njihovo ohranjanje. Aktivnosti projekta VALO-PT bodo vključevale evidentiranje in opredelitev tipičnih sadnih vrst, ki so primerne za območje ter sort (inventarizacija obstoječih nasadov, posameznih dreves, zbiranje, določanje in vrednotenje posameznih sort in tipov), evidentiranje tipičnih zelenjavnih vrst, evidentiranje tipičnih oljčnih sort (inventarizacija obstoječih nasadov, posameznih dreves, zbiranje, določanje in vrednotenje posameznih sort in tipov), opredelitev kriterijev za avtohtonost, dopolnjevanje kriterijev za oljčno olje Slovenske Istre z geografskim poreklom. Identificirana in opredeljena bodo tudi tržno zanimiva zelišča. Postavljeni in navedeni bodo kriteriji, ki jim morajo zadostiti sadne vrste in sorte, vina in sorte,  vrtnine, zelišča, da se lahko tržijo pod oznako »tipični pridelek oz. izdelek«, izvajala se bo notranja kontrola oljčnega olja z geografskim poreklom in izvedena bo karakterizacija oljčnih olj iz posameznih oljčnih sort.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh