Transkriptom plodu oljke? Razvoj oznak izraženih zaporedij (EST) oljčnega plodu za študije tkivno specifičnih metabolnih poti (J4-2296)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Jernej Jakše
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2012
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Avtor je na mednarodnem posvetu o novih raziskovalnih pristopih v oljkarstvu, ki je potekal februarja 2012 v Kopru, predstavil znanstveni prispevek z naslovom Analiza transkriptoma razvijajočega plodu oljke (Olea europaea L.) z uporabo naslednjih generacij določevanja nukleotidnih zaporedij.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh