TIPI NET - Mreža točk za ovrednotenje tipičnih pridelkov med Alpami in Jadranom

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: KGZS NG
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2007
Program: Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006


Partnerji

  • UP ZRS
  • Občine:  Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Idrija,
  • Zavod za razvoj podeželja Divača.© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh