Razvoj preskusnih metod za opravljanje uradne kontrole oljčnega olja v skladu z normativom EU 2568/91 in dopolnilnimi aneksi (V4-0478)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 20.10.2001 - 20.10.2004
Tip projekta: ciljni raziskovalni program


V svetu je analitika oljčnih olj torej ugotavljanje njihove pristnosti  oziroma njihovo razvrščanje v kakovostne razrede izjemno pomembna. To se kaže na treh komplementarnih področjih – prvo, je povezano z ugotavljanjem pristnosti oljčnih olj. To je področje cen oziroma tržne vrednosti oljčnih olj. Drugo področje, kjer je analitika oljčnih olj izjemno pomembna, je področje kakovostnega razvrščanja oljčnih olj. Tretje področje je področje kulturno gastronomskega promoviranja države Slovenije s pomočjo kvalitetnih oljčnih olj Slovenske Istre. Naša kvalitetna oljčna olja bomo lahko ustrezno promovirali in tudi zaščitili le, če bomo hoteli, znali in uporabljali analitske določitve, ki bodo ta olja znala ustrezno ovrednotiti in jih promovirati. S projektom želimo validirati že preskušene analitske metode na področju oljčnih olj in preskusiti nove analitske metode, ki jih predpisuje Mednarodni svet za oljkarstvo. Projekt bo ustrezno implementiral, obogatil in poenotil ter povezal soodvisno relacijo: potrošnik – država – proizvajalec. Poskušal bo uspešno izvesti naslednje bistvene postavke, ki so edina logična pot do zastavljenih ciljev – kakovostni uveljavitvi oljčnih olj slovenskih proizvajalcev in ustrezna zaščita in obveščenost potrošnika.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh