SIGMA - Inovativni sistemi za skupno upravljanje v kmetijskem sektorju in skupna uporaba čezmejne mreže za kmetijsko-okoljsko monitoriranje

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti

Vodja projekta: Iztok Škerlič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2006
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija


Projekt ima kot krovna cilja posodobitev in prenovitev podjetij in organizacij v primarnem sektorju čezmejnega območja ter nadgradnjo in posodobitev infrastrukture za primarni sektor čezmejnega območja. Omenjena cilja bosta dosežena z vzpostavitvijo čezmejnega sistema za shranjevanje in upravljanje podatkov o škodljivcih in redno razpošiljanje prvovrstnih dejanskih informacij o stanju na terenu. Dopolnjena in obnovljena bo obstoječa kmetijsko-meteorološka mreža za spremljanje škodljivcev. S projektom bo zagotovljen moderen način prenosa informacij do pridelovalcev s pošiljanje tedenskih obvestil s pomočjo mobilne tehnologije (SMS sporočila).


Projekt se bo izvajal na čezmejnem območju Dežele Trst in Primorske regije. Z aktivnostmi projekta bo zagotovljena čezmejna struktura za upravljanje in realizacijo posegov na skupen način, zagotovljeno bo učinkovito varstvo rastlin z majhnimi vplivom na okolje. V projektu je predvideno sodelovanje 81 pridelovalcev na območju 1.500 ha oljčnikov, izvedeno bo strokovno izobraževanje lokalnega tehničnega osebja, vzpostavljena bo mešana italijansko-slovenska tehnična ekipa za spremljanje škodljivcev na čezmejnem območju.

Tehnična skupina bo tedensko pripravljala fitosanitarna poročila o dejanskem stanju škodljivcev v oljčnikih in natančna navodila glede varstva rastlin. S projektom bo vzpostavljen tudi model Centra mediteranskih kultur, ki bo služil za prenos know-how-a in primerov dobrih praks ter pripravljena bo gradbena dokumentacija za izgradnjo centra, ki bo namenjen izobraževanju, raziskavam in razvoju kmetijstva, koordinacijo in pisanje projektov, izmenjavo izkušenj in trženje tipičnih izdelkov, s ciljem valorizacije, promocije avtohtonih sort in drugih tipičnih izdelkov čezmejnega območja.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh