RGFI - Revitalizacija gojenja fig v Istri

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Nosilec projekta: DOSI
Trajanje projekta: 01.10.2005 - 30.09.2007
Program: Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006


Namen projekta RGFI je predstavitev in promocija dveh pomembnih sredozemskih kultur, med katere se v Istri zagotovo vključujeta oljka in v zadnjih desetletjih zapostavljana sadna vrsta figa. S projektnimi aktivnostmi želimo doseči večje prepoznavanje kakovostnega oljčnega olja Istre med potrošniki in v turizmu ter istočasno predstaviti možnosti gojenja in vključevanja fige skupaj z oljčnim oljem v ponudbo tipičnih istrskih pridelkov.
»Revitalizacija gojenja fig v Istri« - RGFI (povezava na spletno stran)


Ker je za revitalizacijo nekdaj dobro zastopane sadjarske panoge gojenja fig na območju Istre potrebno zagotoviti informacije o pomoloških, agronomskih in kakovostnih lastnostih vseh sort fig, ki uspevajo v Istri, želimo s projektnimi aktivnostmi identificirati tržno zanimive sorte in izdelati priporočeno sortno listo za območje Istre in jo predstaviti ciljnim skupinam. Pričakuje se, da bo gojenje fig skupaj s proizvodnjo istrskega oljčnega olja prispevalo k ustvarjanju ekonomsko stabilnejših gospodarstev zaradi uvajanja nove dopolnilne dajavnosti na kmetijah. Oljka in figa se kot tipični sredozemski kulturi dopolnjujeta, zato je namen projekta skupno izvajanje promocijskih in izobraževalnih sklopov, s katerimi želimo javnost seznaniti o pomenu gojenja  obeh sadnih vrst in njunih možnih prodorih na trg in v turistično ponudbo.

Prijavitelj projekta je Društvo Oljkarjev Slovenske Istre, projektni partnerji so: Društvo Oljkarjev Slovenske IstreUniverza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije Zavod Nova Gorica, Društvo za vsestranski razvoj vasi Smokvica‚ Figaruola’. Čezmejna hrvaška partnerja projekta sta: Veleučilište Rijeka - Poljoprivredni odjel Poreč in Županija Istarska - Občina Medulin

Projektne aktivnosti so razdeljene v pet delovnih sklopov:
- Inventarizacija genskih virov in morfološka karakterizacija fig
- Identifikacija sort fig z markerji DNA
- Kolekcioniranje rastlinskega materiala in vzpostavitev genske banke
- Izdelava publikacije
- Promocijsko izobraževalni sklop
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh