RAST ISTRE - Ohranjanje naravne dediščine - revitalizacija sadnih vrst karakterističnih za območje Istre / Očuvanje prirodne baštine - revitalizacija sadnih vrsta karakterističkih za područje Istre

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 15.03.2015
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013


Slovenski in hrvaški partnerji bodo sodelovali pri projektu revitalizacije starih sadnih vrst na območju slovenske in hrvaške Istre z namenom oživljanja kmetij, zasaditve kmetijskih zemljišč, parkov in zasebnih vrtov. Interes partnerjev je, da se na hrvaški strani vzpostavi eksperimentalni nasad granatnega jabolka, na slovenski pa nasad žižule.

V projekt so vključene pedagoške in raziskovalne ustanove, organi lokalne oblasti ter neprofitno združenje. Prepletenost znanstveno raziskovalnega dela, aktivnosti povezanih z izobraževanjem in kulturo, gojenjem ter uporabo starih sadnih vrst bo rezultirala v ohranjanju biološke raznovrstnosti ter tako prispevali k dodani vrednosti območja.

 

Partnerske organizacije 

  • UP ZRS,
  • Inštitut za poljuprivredu i turizan Poreč,
  • Občina Vižinada,
  • Udruga "Triada"© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh