Phare Ecos Ouverture "Oleum nostrum"

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Trajanje projekta: 01.07.2000 - 18.10.2002
Program: Phare CBC Italija-Slovenija


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh