OSIPPPIT - Organizacija neposredne prodaje kmetijskih proizvodov s pomočjo internetne tehnologije

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 15.03.2015
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013


Cilj  projekta je vzpodbuditi  prodajo kmetijskih proizvodov  z uporabo sodobne informacijske tehnologije in spletne aplikacije. Trženje/poslovanje preko interneta omogoča velike, na tem območju še ne dovolj izkoriščene prednosti za uveljavitev kmetijskih proizvodov na način, da se vsak trenutek lahko vzpostavi komunikacija med proizvajalcem in in kupcem kmetijskih proizvodov. Z izgradnjo in razvojem specializirane, interaktivne aplikacije bo možno omogočiti vsakemu proizvajalcu, da bo dnevno posodabljal svojo ponudbo in osnovne značilnosti proizvodov, medtem ko bodo kupci imeli možnost iskanja med ponudbo po določenih kriterijih.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh