Spremljanje kakovosti oljčnega olja v letu 2013

Inštitut za oljkarstvoDrugi projekti

Vodja projekta: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2013
Tip projekta: Strokovne naloge MKO


Spremljanje kakovosti slovenskega oljčnega olja posameznih letnikov in analiza stanja po posameznih letnikih, služi izobraževanju pridelovalcev, celotnemu sektorju za pripravo strateških in tržnih analiz, izobraževanju kmetijskih svetovalcev in stalni nadgradnji bazi podatkov o slovenskem oljčnem olju v skladu z najnovejšimi mednarodnimi dosežki.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh