Spremljanje hlapnih sestavin v oljčnih oljih slovenske Istre (L4-5121)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2003 - 31.12.2005
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Pri določanju kakovosti in značilnosti oljčnih olj ima poleg senzorične analize pomembno vlogo tudi poznavanje vseh aromatičnih hlapnih sestavin. Senzorična analiza se izvede s poskusom grafične diskriptivne analize, katere rezultati so značilni aromogrami. V njih so razvidni vsi senzorični parametri, ki oblikujejo aromo oljčnega olja. Novejše raziskave so usmerjene v kvalitativno in kvantitativno določevanje teh sestavin, ter njihovo spremljanje v odvisnosti od sortimenta, časa in načina predelave ter časa in pogojev hranjenja olja. V okviru projekta je bila razvita analitska metoda za analizo hlapnih komponent, s pomočjo vzorčevalnika iz plinske faze (head space). Analitska metoda je bila nato uporabljena za kvalitativno in kvantitativno določanje hlapnih sestavin v vzorcih oljčnega olja različnega porekla. Rezultati analiz so pripomogli k karakterizaciji oljčnega olja slovenskega izvora in postavitvi kriterijev za zaščito geografskega porekla. S projektom so bile narejene tudi različne korelacije med vsebnostjo biofenolov, indeksom grenkobe in senzoričnim ocenjevanjem oljčnih olj Slovenske Istre.

lifatski alkoholi in voski. Tovrstne raziskave so v svetu zelo obsežne, ker je trend uveljavljanja "tipičnih olj" posameznih pokrajin na svetovnem trgu vse večji.

 

NA markerskih sistemov so bili za identifikacijo sort uporabljeni tradicionalni morfološki markerji, ki pa z vidika razprostranosti gojenja in posledic vplivov okolja niso primerljivi. Ker so med razpoložljivimi markerji DNA najbolj obetavni mikrosateliti, želimo razviti metodo izolacije novih mikrosatelitov fige z obogatitvenim postopkom, opraviti karakterizacijo mikrosatelitskih lokusov in preučiti njihovo informacijsko vrednost. Na osnovi genotipizacije sort bo vzpostavljen zanesljiv identifikacijski sistem in predstavljene bodo referenčne sorte.

 

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh