Spremljanje kemijskih elementov, biofenolov in pesticidov, ki vplivajo na tehnologijo pridelave in predelave oljčnega olja Slovenske Istre (V4-0878)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2003 - 30.09.2006
Tip projekta: ciljni raziskovalni program


 

preskusnih metod za opravljanje zemlji in listih, vplivamo na boljši in predvsem konstanten pridelek, saj ublažimo stresne vplive z dodatnim foliarnim gnojenjem. Pomemben cilj je tudi prenos znanja o prehranjevanju oljke pridelovalcem z namenom, da jih vzpodbudi k ekonomski pridelavi oljčnega olja in k boljši konkurenčnosti na svetovnih trgih ter seveda k zagotavljanju kakovostne in zdrave prehrane. Raziskovalni podatki bodo pridobljeni s spremljanje analize tal, kemijskih elementov v listih, plodovih in oljih na različnih lokacijah v različnih obdobjih ter s spremljanjem vsebnosti organofosfornih pesticidov v oljih. Vsebnost organofosfornih pesticidov v oljkah in oljčnih oljih Slovenske Istre ni klimatsko in geografsko pogojena, tako kot ostali parametri. Njihova vsebnost je odvisna od intenzitete in pogostnosti apliciranja v nasadih in tudi od osveščenosti posameznih pridelovalcev. Nedvomno pa tvori njihova vsebnost bistven element prehrane – kakovostne in zdrave prehrane, katere temeljni gradnik je prav Slovensko oljčno olje.

NA markerskih sistemov so bili za identifikacijo sort uporabljeni tradicionalni morfološki markerji, ki pa z vidika razprostranosti gojenja in posledic vplivov okolja niso primerljivi. Ker so med razpoložljivimi markerji DNA najbolj obetavni mikrosateliti, želimo razviti metodo izolacije novih mikrosatelitov fige z obogatitvenim postopkom, opraviti karakterizacijo mikrosatelitskih lokusov in preučiti njihovo informacijsko vrednost. Na osnovi genotipizacije sort bo vzpostavljen zanesljiv identifikacijski sistem in predstavljene bodo referenčne sorte.

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh