Oljka v Slovenski Istri - naša kulturna dediščina (T4-0972)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.1998 - 30.06.2003
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Oljčniki predstavljajo del slovenske kulturne dediščine. S projektom želimo postaviti metodologijo urejanja in poskusno ureditev registra starih oljčnikov, in s pomočjo dendrokronoloških metod ugotoviti njihovo starost. Raziskave bodo strokovna osnova za zakonsko zaščito starih oljčnikov. 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh