Jod, nekateri minerali in ostanki pesticidov v oljčnih oljih Slovenske Istre (L1-0471)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Borut Smodiš
Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: doc. dr. Bojan Butinar
Trajanje projekta: 01.07.1998 - 30.06.2001
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Kakovost oljčnih olj je odvisna tudi od prisotnosti mikroelementov in drugih sestavin v sledovih. Nekateri elementi so esencialni in potrebni živim organizmom npr.: Fe, Se, J itd., medtem ko so ostanki pesticidov v oljih nezaželeni. Ker so podatki o teh sestavinah v olivnih oljih slovenske Istre redki oz. sploh ne obstojajo, so zanesljivi analizni rezultati o teh komponentah nujno potrebni tako z vidika prehrane kot tudi z ekonomskega vidika. Bližina morja pa bi lahko pokazala tudi njegov vpliv na vsebnost in množine joda v olivnih oljih ter na njegov krogotok v tej rastlini.


 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh