Vpliv različnih tehnoloških postopkov in naravnih danosti na kakovost slovenskega sadja; združen z L4-9026 (L4-8823)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Franci Štampar
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.01.1997 - 31.12.1999
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh