EU AGRI MAPPING - Analiza evropskih raziskovalnih kapacitet na področju kmetijstva in prehran

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Nosilec projekta: EUROQUALITY (Francija)
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2007
Program: 6. Okvirni Program


Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS) je partner pri projektu AGRI MAPPING, ki se izvaja v sklopu 6. okvirnega programa EU.

Glavni namen projekta je seznanjanje z razvojnimi in raziskovalnimi smernicami EU, ki so priporočene v raziskovalni dejavnosti kmetijstva in prehrane.

Projekt pokriva analizo raziskovalnih kapacitet 25 držav članic EU, 4 držav kandidatk (Bolgarija, Hrvaška, Romunija in Turčija) in 4 držav, ki so povezane z raziskavami okvirnega programa kot članice Stalnega odbora za kmetijske raziskave - SCAR (Švica, Norveška, Islandija in Izrael). Evropski koordinator projekta je  institucija EUROQUALITY (Francija), ki ima bogate izkušnje pri podobnih projektih. UP ZRS je eden od 14 partnerjev v tem projektu.

Cilji projekta so:
- zbiranje podatkov o obstoječem stanju znotraj raziskovalne dejavnosti na področju kmetijstva in prehrane
- izboljšanje sodelovanja med raziskovalnimi institucijami na nacionalnem in mednarodnem nivoju
- seznanjanje s priporočili EU o raziskovalni dejavnosti v okviru kmetijstva in prehrane,
- omogočanje lažjega iskanja mednarodnega partnerstva za prijavo na evropske projekte,
- oblikovanje skupnih evropskih trendov glede na realne potrebe po določenih raziskovalnih temah.

Vključitev Stalnega odbora za kmetijske raziskave SCAR kot opazovalec v projektu zagotavlja visoko raven pričakovanj glede doseganja namena in ciljev projekta.

V sklopu projekta bo nastal skupni spletni portal, na katerem bodo predstavljene raziskovalne institucije iz posameznih držav. Objavljeni bodo statistični podatki in analiza stanja raziskovalne dejavnosti v sklopu kmetijstva in prehrane. Internetni portal bo tako postal pomembno izhodišče pri iskanju sodelovanja in stikov na evropskem nivoju ter pri seznanjanju z evropskimi razvojnimi trendi na tem področju.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh