Ugotavljanje vzrokov nizkih povprečnih pridelkov oljk v slovenski Istri (V4-0391)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Vodja projekta: dr. Matej Stopar
Nosilec projekta: Kmetijski inštitut Slovenije (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2000 - 30.09.2003
Tip projekta: ciljni raziskovalni program


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh