Ugotavljanje skladnosti z zahtevami Uredbe Komisije (EGS) št. 2568/91, proizvodnimi specifikacijami za ZOP in Uredbe Komisije (ES) št. 29/2012 za 40 vzorcev oljčnega olja

Inštitut za oljkarstvoDrugi projekti

Vodja projekta: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2013
Tip projekta: Strokovne naloge MKO


Predmet pogodbe je izvedba preiskav na 40 vzorcih ekstra deviškega oljčnega olja in izdelava poročila o skladnosti vzorcev z deklarirano kategorijo na podlagi kemijske analize in senzoričnega ocenjevanja ter skladnosti deklaracij. Cilj naloge je ugotoviti kakovost in pristnost oljčnega olja na trgu. Oljčno olje ima med vsemi jedilnimi olji posebno mesto zaradi načina pridobivanja, načina uživanja in pogostega potvarjanja. Tržni normativi za oljčno olje so v primerjavi z ostalimi olji zelo strogi, preverjanje parametrov pa je strokovno zahtevno in natančno opredeljeno v mednarodnih predpisih. Zaradi vedno novejših potvorb in izboljšanju analitskih tehnik se metode pogosto posodabljajo.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh