Dodatek št. 2 k pogodbi C2132-13-000017

Inštitut za oljkarstvoDrugi projekti

Nosilec projekta: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh