Razvoj tehnološkega postopka pridelavonja oljčnega olja, ki prispeva k izboljšanju kakovosti in povečanju konkurenčnosti (V4-0395)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2000 - 31.08.2003
Tip projekta: ciljni raziskovalni program


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh