Razvoj molekulskih orodij za karakterizacijo in ohranjanje genskih virov fig v zahodnih balkanskih državah

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2007 - 01.06.2008
Program: SEE-ERA.NET PLUS


Partnerja

  • Institute for Adriatic Crops
  • Biotechnical Institute Podgorica© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh