Primerjava in razvoj novih metod za določanje avtentičnosti olja v prehrambenih izdelkih (V4-0312)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni program


V predlaganem projektu smo razvili in vpeljali nove metode in pristope pri določanju avtentičnosti in geografskega porekla oljčnega olja. Uporaba stabilnih izotopov ogljika v oljčnem olju in posameznih maščobnih kislinah omogoča dokazovanje potvorjenosti oljčnega olja s cenejšimi olji med drugimi tudi z lešnikovim oljem. Z omenjeno metodo potvorjenost z lešnikovim oljem lahko dokazujemo samo v primeru, če se izotopska sestava oleinske in linolne kisline pristnega oljčnega olja in lešnikovega olja razlikujeta. Metode smo testirali tudi pri dokazovanju pristnosti oljčnega olja v konzervah tun. Najprej smo določili vrednost AECN42 (razliko med teoretsko in praktično sestavo triacilglicerolov s particijskim številom 42 za dani set maščobnih kislin) in tako ugotavljali morebitno potvorjenost s semenskim oljem. Iz rezultatov je razvidno, da so oljčna olja v konzervah tun pristna (AECN42 < 0,2), kar smo predpostavili tudi na osnovi meritev izotopske sestave ogljika v maščobnih kislinah. Izmerjene koncentracije beta karotena v olju iz konzerv tun so bile v vseh primerih bistveno nižje kot pri pristnih oljčnih oljih in niso presegle vrednosti 0,1 jig/g. Meritve izotopske sestave pristnega oljčnega olja in maščobnih kislin v kombinaciji z meritvami smo nadalje uporabili pri določanju geografskega porekla oljčnega olja. Izkazalo seje, da se 5'^C vrednosti ne razlikujejo samo na podlagi geografskega porekla temveč so odvisne tudi od leta proizvodnje. V vseh treh vzorčevalnih obdobjih razmerje med 5'^C|6:o:5'^C,8:i odstopa od predvidenega razmerja 1:1, kar nakazuje, da to razmerje ne more biti indikator potvorjenosti, kot je bilo predvideno v prejšnjih raziskavah. Analize pristnih oljčnih olj s tehniko HPLC-TLS so pokazale vsebnosti beta karotena med cca 1 in 3 |ig/mL kar je po podatkih iz literature v sredini razpona, ki ga navajajo za deviška oljčna olja in kaže na visoko kakovost olj. Z omenjenimi meritvami smo nadgradili bazo podatkov pristnih oljčnih olj za leto 2006, 2007 in 2008.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh