Karakterizacija istrske belice (J4-6030)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Od leta 1992 zbiramo v okviru raziskovalnih projektov podatke o oljčnem olju Slovenske Istre, v želji, da bi lahko pri nas pridelana in predelana olja primerjali s svetovno znanimi proizvajalkami kakovostnega oljčnega olja.

Obstoječo bazo podatkov želimo nadgraditi predvsem z določitvami vsebnosti antioksidantov biofenolnega in tokoferolnega tipa - v smeri identifikacije posameznih sestavin – v listih, plodovih in olju Istrske Belice. V polju raziskav biofenolov (predvsem sekoiridoidnih glikozidov – e.g. olevropein in ligstrozid) v listih in plodovih je teh podatkov za Istrsko belico zelo malo, zato bomo skušali v okviru tega raziskovalnega projekta osvetliti in razviti metodologijo priprave vorcev (takojšnja zamrznitev v tekočem dušiku, liofilizacija) kot tudi same analitske pristope s karakterizacijo vseh olevropeinskih in ligstrozidnih species). Biofenoli in tokoferoli (alfa-tokoferol - vitamin E) so zaradi svojih antioksidativnih lastnosti pomembne sestavine oljčnih olj, medtem ko je zbiranje  podatkov o ostalih substancah nujno potrebno za karakterizacijo tipičnega olja (olja z geografskim poreklom) – predvsem so to steroli, triterpenski dialkoholi, alifatski alkoholi in voski. Tovrstne raziskave so v svetu zelo obsežne, ker je trend uveljavljanja "tipičnih olj" posameznih pokrajin na svetovnem trgu vse večji.

NA markerskih sistemov so bili za identifikacijo sort uporabljeni tradicionalni morfološki markerji, ki pa z vidika razprostranosti gojenja in posledic vplivov okolja niso primerljivi. Ker so med razpoložljivimi markerji DNA najbolj obetavni mikrosateliti, želimo razviti metodo izolacije novih mikrosatelitov fige z obogatitvenim postopkom, opraviti karakterizacijo mikrosatelitskih lokusov in preučiti njihovo informacijsko vrednost. Na osnovi genotipizacije sort bo vzpostavljen zanesljiv identifikacijski sistem in predstavljene bodo referenčne sorte.

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh