Karakterizacija oljčnih olj Slovenske Istre (L4-3330)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2001 - 30.06.2004
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


V raziskovalnem projektu bomo določali vsebnost antioksidantov polifenolnega in tokoferolnega tipa, sterolov, alifatskih in triterpenskih alkoholov ter voskov v približno 20 - 30 referenčnih oljih in nekatere primerjali glede na sorto, optimalno zrelost in oljevitost. Z zbranimi podatki bomo obgatili vedenje o najbolj zastopanih oljčnih sortah v Slovenski Istri. Naši rezultati kažejo na velike razlike v vsebnosti polifenolov in tokoferolov v oljih sorte "Istrska Belica" in "Leccino", prav tako so med njimi opazne velike senzorične razlike. Opazili smo, da je vsebnost biofenolov in tokoferolov odvisna od klime, dozorelosti plodov, njihovega shranjevanja in načina predelave, a naši podatki so maloštevilni. Zato smo v projektu načrtovali tudi spremljanje nekaterih kemijskih parametrov pri ugotavljanju optimalne zrelosti oljk. Le s tako zbranimi podatki lahko vplivamo na oblikovanje vrhunskega oljčnega olja Slovenske Istre.

 

 

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh